Bywam w tym miejscu w sporych odstępach czasu. Za każdym razem powtarzam sobie - w tym miejscu już nic nowego, fotograficznie mnie nie spotka.

A jednak się udaje.

Grande Arche 1